Aktiviteter > Årsmøte i avd. 83 SVV region Midt
Avdeling 83 Statens Vegvesen Region Midt avholder sitt årsmøte den 28. mars. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 83 Statens Vegvesen region Midt, Torunn Aag, epost: torunn.aag@vegvesen.no