Aktiviteter > Årsmøte i avd. 72 SVV region Sør
Ved spørsmål, ta kontakt med kasserer i avdeling 72, Tellef Gjømle, epost: tellef.gjomle@vegvesen.no