Aktiviteter > Årsmøte i avd. 53 Kjøpsvik
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 53 Kjøpsvik, Jan-Erik Nilsen, epost: jnils@norcem.no