Aktiviteter > Årsmøte i avd. 20 Larvik
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 20 Larvik, Ole Petter Corneliussen, epost: olepetter.corneliussen@ifokus.as