Aktiviteter > Årsmøte i avd. 15 Innlandet
Ved spørsmål, ta kontakt med sekretær i avdeling 15 Innlandet, Evelyn Mensi, epost:  evelyn@atico.no