Aktiviteter > Årsmøte i avd. 143 Alta
Ved spørsmål, ta kontakt med kasserer i avdeling 143 Alta, Egil Hansen, epost: eghans.egil@gmail.com