Aktiviteter > Årsmøte i avd. 123 Svolvær
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 123 Svolvær, Liss Holmstad, epost: liss@lias.no