Aktiviteter > Årsmøte i avd. 121 Meråker
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 121 Meråker, Torfinn Krogstad, epost: torfinn@lian.no