Aktiviteter > Arendalsuka: FLT’s kompetansearrangement
Er dagens universitet- og høgskolesystem tilpasset denne situasjonen, eller trengs det betydelig endring? Hvilken plass skal fagskolene ha? Onsdag 18/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er medarrangør Arbeiderpartiets Nina Sandberg møter Venstres Solveig Schytz til debatt. Det blir flere og flere eldre som vil trenge velferdstjenester som krever flere ansatte i denne sektoren. Det blir færre yrkesaktive per eldre, så det blir kamp om arbeidskraften, særlig i distriktene. Næringslivet og industrien kan bli tapere i dette, og da får vi ikke nok kompetanse til å utnytte potensialet i industrien? Det blir behov for færre og færre ufaglærte og det er høyere krav til kompetanse i industrien. Denne utviklingen forsterkes gjennom automatisering og digitalisering.Vi har et høgskole- og universitetssystem som ikke er tilpasset disse endringene eller kompetansekravene for fremtiden. Og finansieringen og dimensjoneringen av utdanningssystemet bør drøftes i lys av utviklingen. Eksemplet på at dette ikke henger sammen, er den manglende satsingen på fagskoler der industrien finnes og i regionene. Samtidig som det mer sentraliserte systemet som høgskolene og universitetene er blitt, ikke når ut til hver tue og hvert nes. Innledninger fra Forbundsleder Ulf Madsen, Fagskolestudentleder Henning Skau og Fagskolerektor Eirik Hågensen. Ordstyrer: Frode Ersfjord, FLT. Medvirkende Nina Sandberg, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet Solveig Schytz, Stortingsrepresentant, Venstre Eirik Hågensen, Rektor, Fagskolen i Viken Henning Skau, Leder, Organisasjons for Norske Fagskolestudenter (ONF) Ulf Madsen, Forbundsleder, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)