Aktiviteter > Arbeidsmiljøloven, avd. 44 Ålesund

Mål for kurset

Kursets overordnede mål er å gi tillitsvalgte og medlemmer kunnskap om og forståelse for målsetting, oppbyggingen og innholdet i arbeidsmiljøloven.

Temaer

 • Intensjonene ved loven (kap. 1)
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (kap. 2)
 • Krav til arbeidsmiljøet, herunder psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske krav (kap. 4)
 • Informasjon og drøfting (kap 8)
 • Regler om arbeidstid (kap. 10)
 • Regler om permisjoner (kap. 12)
 • Regler om vern mot diskriminering (kap. 13)
 • Regler for ansettelser (kap. 14)
 • Regler for opphør av arbeidsforhold (kap. 15)
 • Regler for arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (kap. 16)
 • Regler for tvister om arbeidsforhold (kap. 17)

Informasjon og påmelding

Avd. 44 samarbeider med AOF Møre og Romsdal.