Aktiviteter > Regionrådgivernes møteplasser

Velkommen til Regionrådgivernes møteplasser

Er du nysgjerrig på medlemsutviklingen i forbundet generelt og i regionene spesielt? Lurer du litt på hvordan rekrutterings- og organisasjonsarbeidet foregår ute i avdelinger og i regioner? Har du selv gode rekrutteringshistorier du vil dele med oss? Eller vil du rett og slett bare være med på en arena for informasjon og dialog som vi regionrådgiverne ønsker oss i en veldig spesiell tid?

Bli med på Teams første onsdag etter den 1. i hver måned utover høsten.

Klikk på lenken nedenfor for å bli med 1. september: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE1NzMzMjgtNmRiOC00ZDRlLWE4MzItMGYwMDc2OGQxZjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7817657-e6b1-4edb-b5d8-5ae699d4ff63%22%2c%22Oid%22%3a%223303f99f-6fdd-4c2c-ac96-064a3489fa49%22%7d Ønsker du kalenderinvitasjon? Send epost til Elisabeth, elmo@flt.no

Faste møtepunkter:

Medlemsutvikling i forbundet generelt og i regionene spesielt Rekrutterings- og organisasjonsarbeid i avdelinger og i regioner Gode rekrutteringshistorier Hilsen Leif Roar Mikkelsen, FLT region nord, 906 32 835 Leif-Roar.Mikkelsen@flt.no Anniken Refseth, FLT region midt, 916 53 736 anniken.refseth@flt.no Lisa S. Nordlund, FLT region vest, 992 84 901 lisa.nordlund@flt.no Ståle Johannesen, FLT region sør, 913 08 680 stjo@flt.no Elisabeth M. Mogård, FLT region øst, 917 69 654 elmo@flt.no