Nyheter > EØS-avtalen må bestå
JA TIL HANDEL: Forbundsleder i IE&FLT, Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy

Positiv utredning om EØS

For IE&FLT har det vært avgjørende å beholde EØS-avtalen for å sikre forutsigbar handel og eksport med resten av Europa.

– 70% av all norsk eksport går til Europa, og dermed blir EU området for våre viktigste handelspartnere, påpeker forbundsleder Frode Alfheim.

Et regjeringsnedsatt utvalg har i dag levert en EØS-utredning, hvor mandatet blant annet har vært å se på betydningen av avtalen for norsk økonomi og arbeidsliv samt handlingsrommet innenfor avtalen.

– Utredningen konkluderer med at den 30 år gamle EØS-avtalen gir Norge, norsk næringsliv og norske borgere fordeler som andre og mindre forpliktende avtaler ikke vil gi, uttalte Utenriksminister Espen Barth Eide på vegne av Regjeringen.

Handlingsrommet må utnyttes

IE&FLTs medlemmer arbeider i bedrifter som tilsammen står for over 80% av all norsk eksport i kroneverdi.

– Dette er ikke bare tall som viser at våre medlemmers arbeidsplasser trygges av EØS-avtalen. Det viser også hvor viktig forutsigbare rammer er for å kunne utvikle nye arbeidsplasser i fremtiden, påpeker Alfheim.

Blant utvalgets tilrådninger foreslås det å videreføre å styrke tiltak mot sosial dumping der det er nødvendig.

Forbundsleder Alfheim mener at utredningen viser tydelig at det ikke er noen motsetning mellom den norske arbeidslivsmodellen og EØS-avtalen.

– Når det kommer til arbeidslivspørsmål er det godt med handlingsrom, og dette viser at myndighetene må bli enda hardere i klypa mot kriminelle aktører, forteller han.

Ikke havne i Brexit-fella

Storbritannias EU-utmelding har heller ikke gått utvalgets arbeid forbi. Britene er i motsetning til Norge nå utenfor EUs indre marked.

Utredningen hevder videre at dette har fått merkbare negativer konsekvenser for Storbritannias økonomi.

Alfheim viser til utvalget når han advarer mot det han kaller Brexit-fella.

– Kombinasjonen av tilgang til det europeiske markedet og norsk avbeidslivsmodell er en suksess. Vi må ikke la oss villede i en felle lik den katastrofen som Brexit har vært for britene, avslutter Alfheim.