Nyheter > Enova fremmer lavutslippsløsninger: — Vi søker markedssvikten og tetter gapet

Foto: Enova SF. F.v.: Nils Kristian Nakstad, daglig leder, og Vidar Pedersen, kommunikasjonsleder i Enova SF

Aktørene kan være alt fra privatpersoner til større bedrifter. Hytteeiere som produserer egen strøm, for eksempel, kan få titusener i støtte. 

Hvorfor skjer ikke markedsendringen av seg selv?

Kjernevirksomheten til Enova er at de adresserer en markedssvikt og opplevde barrierer for aktørene. Når svikten er identifisert kan de treffe riktig med midlene sine og tette gapet mellom politisk satte klimamål og uheldig teknologiutvikling som hemmer den ønskede politiske utviklingen. De dytter markedet i riktig retning og fremskynder energiomleggingen – fra fossil til fornybar energi – for at vi kan nå klimamålene for 2030 og 2050. 

Enovas fire-årige avtale (2021–2024)

I denne avtalen er delmålene at de 1) mot 2030 skal bidra til reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp, og 2) mot 2050 skal bidra til teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet. Elektrifisering: å erstatte fossile kraftkilder med fornybar energi, noe som vil bidra til en reduksjon i klimagassutslippene