Nyheter > ENIGHET: LO og NHO har blitt enige

Enige, omsider: NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Foto: Frode Ersfjord

Alle får 2,50 kroner mer per time. Det er snaue 5000 kroner i året. Lavtlønte får ytterlige 2 kroner timen. Det gir snaue 4000 kroner ekstra på årsbasis.

Glad for å unngå streik

– Dette er et godt oppgjør som sørger for at arbeidsfolk også får sin del av kaka. Vi er glad for å unngå streik, sier forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Madsen har fulgt meklingen tett som medlem av LOs forhandlingsdelegasjon. For FLTs grupper gjenstår de lokale forhandlingene. – NHO har i forståelse med LO anslått årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 3,2 prosent i 2019, påpeker forbundslederen.

Økt kjøpekraft til alle pluss likelønnsprofil

LO-leder Hans Christian Gabrielsen påpeker at oppgjøret har en klar likelønnsprofil. – Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-lederen. Det er 23 000 LO-medlemmer og 1700 YS-medlemmer som unngår streik fra og med mandag 1. april. Fakta om oppgjøret:
  • Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april.
  • Generelt tillegg:  2,50 pr time, dvs 4 875,- kroner i året.
  • Lavlønnstillegg:  2 kr pr time, dvs 3 900,- kroner i året.
  • Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.
  • Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.
  • Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.