Nyheter > Enighet i Felleskjøpet Agri SA

Cecilie Haram er jurist i FLT og bisto i forhandlingene. Her sammen med Petter Ovesen, bedriftstillitsvalgt. Foto: Marit Gabler

FLT ble sammen med Handel og Kontor (HK), Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN ) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) enig med Felleskjøpet Agri SA om en forhandlingsløsning i B-delsforhandlingene. Forhandlingene startet 17. april, men LOs forhandlingsdelegasjon ba om bistand fra LO-Stat 18. april. Det var først etter bistand fra LO-Stat og Spekter at partene kom frem til et forhandlingsresultat sent på kvelden 25. april.

Den økonomiske rammen

Her er hva partene ble enig om. Protokoll kan du lese her
  • Alle gis en lønnsøkning på kr 6,50 per time.
  • I tillegg gis det generelle tillegget på kr 1,- per time som ble avtalt i de sentrale A-delsforhandlingene. (Ansatte med en årslønn på kr 417 726,-  eller mindre får ytterligere kr 2,50 per time.)
  • Totalt sett utgjør dette en ramme på 2,92%.
  • Lønnstillegget til ansatte med fagbrev økes med kr 0,50 per time.
  • For å få gjennomslag for økningen på fagbrevtillegget ble det lokale kompetansefondet avviklet. Dette fondet har vært lite brukt av de organiserte i Felleskjøpet Agri SA og utgifter til relevant kompetanseutvikling blir som oftest dekket av arbeidsgiver. De sentrale partene er enige om å bidra til å øke yrkesfagenes status, og en økning av fagbrevtillegget var derfor viktig.

Fornøyd med resultatet

– Løsningen satt langt inne hos begge parter, men vi kom til slutt fram til et resultat forhandlingsdelegasjonen enstemmig vil anbefale. Det er vi godt fornøyd med, sier Petter Ovesen som er bedriftstillitsvalgt for FLT. Resultatet skal til uravstemning blant medlemmene når de andre B-delsavtalene i Spekters område 9 er ferdig forhandlet. FLT har som kjent hengeavtaler i LO-NHO området, det var derfor kun lokale lønnsforhandlinger hva gjelder FLT. Det vil derfor ikke være uravstemning for FLT medlemmene i Felleskjøpet Agri SA. Få forklaring på ord og uttrykk i Tariffleksikonet