Nyheter > Enighet i forhandlingene etter fire dagers maratonmekling
aim 2016

FLTs forhandlingsutvalg er svært godt fornøyd med forhandlingene, og særlig om pensjon.

Enig om å videreføre avtalen i ett år Vi er enig med bedriften i å videreføre overenskomsten i ett år. Avtalen slik vi kjenner den gjelder frem til 31. mars 2017. Rammen for årets lønnsoppgjør er 2,4 prosent. Vi er glad for å fortelle alle FLTs medlemmer på AIM at de er velkommen på jobb mandag morgen. Forhandlingsutvalget til FLT har bestått av: Øivind Kongsvold, Odd Jonny Hansen, Jon-Ivar Fjeldberg og 1. nestleder i FLT Ulf Madsen. Les møteboken fra Riksmekleren her. Fire dagers maratonmekling er over. LO Stat har sikret forhandlingsretten på pensjon i Vinmonopolet, Ruter, Flytoget, SIVA, AIM Norway, studentsamskipnaden i Bergen, Stavanger og Østfold samt Norlandias barnehager. Pensjon er utsatt lønn, og skal være gjenstand for diskusjon og forhandling. Ikke et diktat fra arbeidsgiverne. – Vi jobber for at ansatte skal gå ut av arbeidslivet med rak rygg og stolthet. Jeg er glad vi fikk gjennomslag i meklingen og unngikk storstreik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat. Strid om pensjon er hovedårsaken til gigantmeklingen mellom LO Stat og Spekter. I løpet av fire dagers intens mekling har LO Stat og forbundene sikret medlemmenes rett til å ha en hånd på rattet når pensjoner skal forhandles i framtiden. – Det var avgjørende for oss at vi kom til enighet om pensjoner, der streikeretten slås fast, sier Eivind Gran. LO Stat meklet på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). Virksomhetene i meklingen mellom LO Stat og Spekter. Her ble det meklet med uenighet om pensjon:
 • Vinmonopolet
 • Ruter
 • Flytoget
 • SIVA, Selskapet for industrivekst
 • Norlandia Barnehagene
 • AIM Norway
 • Studentsamskipnaden i Bergen
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold
Her ble det meklet på andre saker enn pensjon:
 • Drammen Scener
 • Norlandia Pasienthotell
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • SiO Mat og DrikkeOm Spekter-forhandlingene.
 • A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
 • Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen: 1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak.