Nyheter > En tid for alt…
Eirik Newth forteller om fremtidens arbeidsliv. Foto: Mathias Ytterdahl

Eirik Newth forteller om fremtidens arbeidsliv. Foto: Mathias Ytterdahl

– Komplekst er ordet som er mest dekkende i forhold til hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å bli. Om 15 år kan det for eksempel være at vi alle har selvkjørende biler, som igjen kan føre til at E18 blir Norges største arbeidsplass, forteller astrofysiker Eirik Newth. Newth var den første av mange innledere som på FLT sin Arbeidstidskonferanse som skulle dele sine tanker rundt hvordan arbeidslivet vil bli i framtiden, hvilken teknologi som vil spille inn på denne utviklingen, og hvordan grensene vil være mellom arbeid og fritid. Temaene ble ytterligere belyst gjennom representanter fra Teknologirådet, Arbeidsforskningsinstituttet og svensk fagbevegelse. I tillegg var partene i arbeidslivet, tenketanker og høyre- og venstresiden i norsk politikk på plass for å debattere hva de mener er viktig i forhold til hvordan vi skal jobbe framover.

Arbeidsliv uten grenser

Bakgrunnen for konferansen er at forbundet ønsker å sette mer fokus på et av de viktigste områdene for våre medlemmer innenfor arbeidslivet – arbeidstid. Arbeidstid har gått fra å ha tydelige rammer til et mer grenseløst arbeidsliv. Vi beveger oss fra en velregulert arbeidstid til en arbeidstid preget av behovet for fleksibilitet og tilgjengelighet. Grensene blir mer uklare mellom arbeid og når en har fritid. Grensene mellom privatlivet og arbeidsstedet viskes ut. Ved hjelp av dagens teknologi kan mange jobbe når som helst og hvor som helst. Dette kan gi muligheter, men også begrensninger. Dette er også noe FLT var opptatt av i hovedoppgjøret i 2014, da vi som første forbund fikk inn bestemmelser i forhold til tilgjengelighetsteknologi i våre avtaler.