Nyheter > Ekstraordinært landsmøte blir 17-18. november

Datoene er satt

Mens FLT innkaller til ekstraordinært landsmøte den 17-18. november, har forhandlingspart Industri Energi (IE) sendt innkalling for sitt ekstraordinære landsmøte den 15-16. november.

På disse møtene vil de to forbundene hver for seg avgjøre om grunnlaget forbundsstyrene har fremforhandlet skal føre til sammenslåing den 11. desember.

Nærmer seg beslutning

Forbundsstyret har også innkalt Landsrådet til møte for å diskutere detaljene i forslaget til om nytt forbund den 25. september.

Med 80.000 medlemmer og et stort potensial for vekst vil det nye forbundet bli et av de største og sterkeste, faglige fellesskapene i LO og i Norge.

– Sammen vil vi på vegne av våre medlemmer få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag, sier Ulf Madsen som er forbundsleder i FLT.

Ut på reise

I september og oktober vil det holdes informasjonsmøter av FLTs politiske ledelse for medlemmer om prosessen med IE i FLTs regioner.

– Medlemmene våre kommer først, og vi vil gjennomføre et omfattende reiseprogram i forkant av landsmøtet for å kunne svare på spørsmål samt vise frem forslaget til et nytt storforbund i LO, forteller Madsen.

For FLT har det vært avgjørende at forbundets eksisterende tariffavtaler (og ordninger) videreføres og består.

– Alle medlemmer vil bety like mye, og det legges stor vekt på at også de minste avtaleområdene skal komme styrket ut i et nytt sammenslått forbund, legger forbundslederen til.

Følg med på flt.no for oppdatert informasjon om hvor og når møtene avholdes.