Nyheter > Driftsmelding 9.12: Nedetid flt.no
Nedetiden er beregnet til 3-4 timer. Beklager ulempene dette medfører.