Nyheter > – Det haster med strømstøtte
 
Forbundsleder Ulf Madsen og Willy Dorholt fra Ulefos Jærnverk (bilde: Kai Hovden).
Torsdag besøkte FLT Ulefos Jernværk. På Ulefoss smelter de gjenvunnet jernskrap og lager støpejernlokk og rister som du finner i gatemiljøer. Produksjonen er bærekraftig. Det satses på sirkulærøkonomi. Støperiet har 115 ansatte. Bedriften, og da også de ansatte sin utfordring er at strømprisene har økt drastisk. Bedriften nå står i fare for å permittere ansatte. Situasjonen til bedriften er alvorlig. Dagens strømprisnivå vil tære på likviditeten. De lurer også på hvor mye kunden, som i all hovedsak er det offentlige, vil strupe ordretilgangen. Det Ulefos Jernværk ber om, er at det kommer på plass ordninger som sikrer billigere strøm. Det er et ønske fra Ulefos Jernværk at det satses på bærekraftige bedrifter, at kritisk infrastruktur skjermes ved eventuell rasjonering, og at man ved offentlige innkjøp fokuserer mer på bærekraft. – Strømprisen rammer forskjellig, og treffer noen kraftigere enn andre. Industrien trenger forutsigbarhet og konsekvensene av det vi ser, er ikke bare for bedriftene, men or hele samfunnet, sier forbundsleder Ulf Madsen. – Det haster med målrettede ordninger, sier han videre. FLT mener at det må gjøres gode vurderinger og benyttes gode parametere for å gi støtte. Som bærekraft, ringvirkninger i lokalsamfunnet og hva slags funksjon produksjonen har – om det er kritiske oppgaver eller infrastrukturoppgaver som skal løses. – Arbeidsplasser er selvsagt en del av dette bildet, sier Madsen. FLT skal stille spørsmålet om strømstøtte til statsministeren. Videre skal FLT ta kontakt med regjeringsapparatet og LO. – FLT mener det raskt må komme på plass en ordning. Dette blant annet fordi vi er redd for en kjedereaksjon med permitteringer og nedleggelser, sier Madsen.  Vi har ikke sett toppen av dette ennå, og vi må ha et fleksibelt system som utvikles underveis, sier Madsen. – Besøket på Jernværket og henvendelsene fra andre tillitsvalgte tilsier at ordningen må raskt på plass, og det er vår prioritering, avslutter Madsen.