Nyheter > – Bruk stemmeretten din, medlem
Fra og med i dag vil det bli sendt ut uravstemning på overenskomsten for tekniske funksjonærer og ansatte i staten. Resterende overenskomster vil bli sendt ut på uravstemning fortløpende etter revisjon. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes har sammen med forhandlingsutvalg kommet til enighet med NHO om revisjon av overenskomsten for Tekniske Funksjonærer.  Også i forhandlingen mellom ASVL og FLT er en kommet frem til et anbefalt resultat. –Tariffoppgjørene er ikke sluttført før medlemmene har sagt sitt, sier Simmenes. Vi i FLT ønsker en så høy svarprosent som mulig, for å gi avstemningen legitimitet, avslutter han. Fristen er 24. juni for Teknisk funksjonæravtalen med NHO. Uravstemningen vil foregå elektronisk, enten på E-post eller SMS. For de som forbundet ikke har registrert E-post eller SMS på, vil motta brev med informasjon om hvordan man kan få stemt elektronisk. Protokoll Tekniske Funksjonærer med NHO 2016 Kommentarer til forhandlingsresultatet TF 2016 Protokoll Tariffrevisjon 2016 FLT-ASVL Uravstemning om oppgjøret i staten blir sendt ut i dag tirsdag 7. juni Det er også elektronisk uravstemning om oppgjøret i staten. Der er fristen 15. juni. Lederen i FLT Statens vegvesen Alf Edvard Masternes oppfordrer medlemmene å stemme ja til avtalen. Les mer om den her.