Nyheter > BREV TIL STATSRÅD: – Maritim sektor trenger tiltak

Foto: AHMET YARALI / iStock

Bygging av skip må gjøres i Norge

Stadig færre av ferjene som bestilles inn til den norske ferjetrafikken bygges i Norge. Kun fire av ti ferjer bygges nå i Norge. En av ti av de andre ferjene bygges innenfor EØS, mens resten bygges utenfor Europa. FLT mener derfor sammen med en rekke andre fagforeninger at man bør bruke offentlige anbud aktivt for å sikre at prosjekter tilfaller den norske maritime klyngen. Pandemien har gitt utfordringer som gjør at det er behov for akutte tiltak dersom regjeringens ambisjoner skal realiseres. Det er Fellesforbundet, NITO, Negotia, Lederne, FLT og Tekna som har bedt om møte med statsråden for Nærings- og fiskeridepartementet, Iselin Nybø, vedrørende behovet for en tiltakspakke for maritim sektor.

HMS må bli en del av anbudskriteriene

Fagforeningene mener blant annet at norsk industris styrke også må vektlegges i utformingen av anbud og tildelingen av oppdrag. Derfor er innspillet til næringsministeren at kriterier for arbeidsvilkår og HMS må bli en del av anbudskriteriene. Etablerte bransjeprogrammer for olje- og gass, samt maritim sektor bør også videreføres inn mot år 2025. Les hele brevet til næringsminsteren her.