Nyheter > Bli kjent med regionrådgiverne
Lisa Sabina Nordlund 44 år Region Vest Kommer fra: Opprinnelig svensk, men bor i Bergen Bakgrunn: Har i flere år vært organisert i FLT Bergen med verv som studieleder i styret, samt erfaring som tillitsvalgt fra avd. 022 Rogaland. Kommer fra stilling som timekontroller i Bilfinger Industrier AS. Hva mener du er viktig i jobben som regionrådgiver i din region? – At man ser medlemmene og møter alle med respekt. Jeg tror det er viktig at FLT blir mer synlig, og at vi klarer å få flere aktive bedriftsklubber og medlemsvekst i regionen. Men også få ting til å skje i avdelingene, det er jo masse muligheter som mange ikke vet om. Fritidsinteresser? – Jeg bruker mye tid med familie og venner, men er også opptatt av å engasjere meg i ting jeg tror på. Det er en av hovedgrunnene til at jeg ble så glad for å få denne stillingen. Jeg har virkelig troen på FLT. Anniken Refseth 43 år Region Midt Kommer fra: Bor på hjemstedet Hommelvik Bakgrunn: Har siden 2012 vært valgt sekretær i LO Stat hvor hun blant annet har hatt ansvaret for syv distriktssekretærer. Hun har også erfaring fra Norsk jernbaneforbund. Hva mener du er viktig i jobben som regionrådgiver i din region? – Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med regionen og snakke med medlemmene. I tillegg gleder jeg meg til å bli kjent med FLT som organisasjon, og ser frem til å samarbeide med avdelinger og tillitsvalgte. Etter hvert vil jeg prioritere ulike verveaktiviteter. Jeg har et godt nettverk etter mange år i fagbevegelsen jeg vil bruke aktivt i jobben. Fritidsinteresser? – Jeg bruker mye tid på hytta og liker godt å være ute i naturen. Ellers er jeg aktiv i organisasjonslivet med en rekke ulike verv. Elisabeth Molstad Mogård 47 år Region Øst Kommer fra: Bor på hjemstedet Kløfta Bakgrunn: Har bakgrunn fra FLTs organisasjonsavdeling hvor hun har jobbet med rekruttering, kurstilbud og organisasjonsbygging. Hva mener du er viktig i jobben som regionrådgiver i din region? -God dialog og utstrakt samarbeid med de tillitsvalgte. Gode handlingsplaner og tydelige mål. Å skape entusiasme og engasjement for organisasjonsarbeidet lokalt. Fritidsinteresser? – Jeg bruker mye tid på familie. Har også hund og katt. Liker hagearbeid og fysisk aktivitet. Ståle Johannesen 50 år Region Sør Kommer fra: Bor i Oslo, men flytter til Larvik 1. september. Kommer fra Langangen. Bakgrunn: Har vært leder i FLTs arbeidslivsavdeling, hvor han hadde ansvaret for arbeidslivssaker og tarifforhandlinger for FLT. Hva mener du er viktig i jobben som regionrådgiver i din region? – Bistå avdelingene med å få på plass tillitsvalgte og bedriftsgrupper i bedrifter hvor dette ikke er på plass i dag. I tillegg er det viktig å bistå avdelingene og bedriftsgruppene i rekruttering av nye medlemmer. Leif- Roar Mikkelsen Snart 59 år Region Nord Kommer fra: Renså i Troms Bakgrunn: Har de tolv siste årene ledet avd. 059 Harstad. Har arbeidet som avdelingsleder ved Breeze tekstil avdeling Hålogaland i Harstad. Hva mener du er viktig i jobben som regionrådgiver i din region? -I min region er det mange inaktive avdelinger, derfor er organisasjonsbygging utrolig viktig. Jeg vil også jobbe aktivt med rekruttering, men aktivitet i avdelingene vil bli prioritert i første omgang. Jeg syns organisasjonsbyggingsprosjektet i Trøndelag (prosjekt 6.6, journ.anm) var svært spennende og vil ta kontakt med avdelingene der for å høre mer deres erfaringer med denne måte å jobbe på. Fritidsinteresser? – Jeg går mye på ski om vinteren og sykler om sommeren. Nå som jeg har store barn, har jeg planer om å ta opp igjen en gammel hobby – nemlig fisking i ferskvann.

Les også

Nye regionrådgivere ansatt FLT med nye regioner