Nyheter > Bidra til bedre IT-sikkerhet på din arbeidsplass

Tillitsvalgte kan bidra til bedre IT-sikkerhet!

Hvor sårbar er din arbeidsplass for dataangrep og hvilke konsekvenser kan sikkerhetsbrudd ha? Tillitsvalgte kan bidra til en god sikkerhetskultur og derved også sikre ansattes personvern – og arbeidsplasser. Meld deg på gratis nettkurs, lær når du har tid og delta på ekspertwebinar hvis det passer! I høst får tillitsvalgte mulig til å styrke sin digitale kompetanse med to nye læringsreiser fra LO og Digital Norway. Del gjerne i forbundets organisasjonsledd og til tillitsvalgte på bedrifter og virksomheter. Meld deg på og les mer her: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/tillitsvalgtsaret/nyheter-tillitsvalgtaret/digital-kompetanse-for-tillitsvalgte—laringsreise-3/ Har du spørsmål kan du kontakte spesialrådgiver i LO, Gry Benedite Sterner, epost Benedikte.Sterner@lo.no eller telefon 916 74 231