Nyheter > Bedriftsbesøk på Tine og Fossheim

Påtroppende forbundsleder, Merete Jonas og andre nestleder Ståle Johannesen besøkte Tine og Fossheim. Det ble en dag med gode samtaler med mellom tillitsvalgte og de to fra forbundsledelsen.

Lars Karlsen og Thomas Trettenberg viste rundt på Tine.

Tine har blant annet utfordringer knyttet til subsidier og press på importvernet. Til det første er Hurdalsplattformen klar på at disse skal fases ut. Det har ennå ikke skjedd.

Kim, Terje og Odd Rune sammen med Ståle og Merete.

På Fossheim ble særlig nedtrekk fra NAV på antall tiltaksplasser løftet frem som viktig sak, sammen med lengden på anbud og det generelle presset det er på tiltaksbedrifter for å få opprettholde drift og plasser.

Arbeidstakerne på Fossheim pakker håndklær og sengetøy til flyktninger fra Ukraina.

Det ble diskutert hva vi sammen kan gjøre for å sette tiltaksbedriftenes positive betydning i samfunnet og for den enkelte på dagsorden. – Det var nyttige besøk, og vi tar med oss problemstillingene og forslag til tiltak med oss inn i det videre arbeidet, sier påtroppende forbundsleder, Merete Jonas.

To fornøyde arbeidstakere på Fossheim.