Nyheter > Avdelingstilhørighet og oppmøtested
Tekst: Astor Larsen og Marit Gabler Administrasjonen har arbeidet med vedtektsforslaget og innhentet innspill fra avdelingene.  Vedtektsforslaget er nå vurdert av forbundsstyret og trer i kraft fra januar 2019.

Dette er vedtaket

Forbundstyrets vurdering er at så langt det er praktisk mulig må oppmøtested være det som styrer avdelingstilhørigheten, men i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å bruke bosted enten fordi vi ikke har eller kan få tak i oppmøtestedet, eller fordi medlemmets mulighet til å delta i organisasjonen er mye større på bostedsadressen enn på oppmøtestedet. Dette vedtaket gjelder for alle medlemmer og har tilbakevirkende kraft. Det gis i denne prosessen en mulighet for det enkelte medlem å reservere seg mot å bli flyttet til ny avdeling. Oppmøtestedet baseres på foretakets forretningsadresse/besøksadresse og følger opp unntakene etter følgende prinsipp:
  • Bostedsadressen avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger: Medlemmer som ikke ønsker å oppgi arbeidsgiver/oppmøtested Medlemmer som ikke har fast oppmøtested Medlemmer med ukjent arbeidssted Medlemmer med oppmøtested utenfor Norge (utenlands eller offshore) Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende Medlemmer som er uten arbeidssted på grunn av arbeidsledighet, arbeidsavklaring eller lignende Medlemmer som er pensjonert
  • Oppmøtested avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger: Medlemmer som er studenter

Hva betyr dette for deg som medlem?

  • Informasjon til alle berørte medlemmer: Det vil bli gitt informasjon til alle medlemmer som blir berørt av overføring til ny avdeling.
  • Reservasjon: Alle vil få anledning til å reservere seg mot overføring. Forbundet vil i løpet av november og desember 2018 informere om dette i våre informasjonskanaler, i tillegg vil vi sende SMS/e-post til berørte medlemmer.
  • Kontakt: Dersom du har praktiske spørsmål rundt dette, kan disse rettes til Stein Arne Lunderbye eller Tone Eriksen i FLT.
Les mer i medlemsbladet Ledelse og Teknikk, og følg med i FLT-app fremover.