LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. FLT er ett av tolv LO-forbund som har rettigheter i fondet.

Fondet gir støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitet og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole. Det gis også støtte til kortere kurs av minimum 30 timers varighet. For å søke støtte må du ha hatt sammenhengende LO-medlemskap i minimum tre år. Du må også være underlagt tariffavtale. Det holder med ett års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs.

Trykk her for å lese mer om fondet på LO sine sider

Les også

Kurs og konferanser

 

FLTs etter- og videreutdanning
Medlemmer om etter- og videreutdanning gjennom Addisco. Les mer og hør podkast.