LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. FLT er ett av tolv LO-forbund som har rettigheter i fondet.

Fondet gir støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitet og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole. Det gis også støtte til kortere kurs med minimum 30 timers varighet. For å søke støtte må du ha hatt sammenhengende LO-medlemskap i over tre år. Det holder med ett års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs.

Trykk her for å lese mer om fondet på LO sine sider

Les også

Kurs og konferanser

 

FLTs etter- og videreutdanning
Les hva medlemmene sier om etter- og videreutdanning gjennom Addisco her.