FLTs Historie

1. mai 1951 ble Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer (i dag FLT) etablert. Dette skjedde etter mye dramatikk og historiske begivenheter.

  1. Arbeiderbevegelsen som helhet, og LO med den, la om kursen på slutten av etterkrigstiden. Samfunnsutviklingen gjorde blant annet at avstanden til arbeidernes inntekt og sosiale posisjoner minsket. Men arbeidsgiverne ville ikke gi funksjonærer i ledende stillinger de samme rettigheter som andre.

Arbeidslederne var organisert i Norges Arbeidslederforbund, som ikke var medlem av LO. Etter hvert meldte mange av lederne seg inn i Handel og Kontor for å få tariffavtale. Dette til tross for at mange i LO-sekretariatet i begynnelsen var skeptiske til å organisere arbeidsledere. Mange mente at ”så snart en ansatt ble forfremmet til formann, så ble han bedriftens mann og opptrådte deretter”.

Konflikten om arbeidsledernes rett til å organisere seg i LO førte til streik ved Askim Gummivarefabrikk. Våren 1950 førte striden til at nesten 140.000 arbeidstakere kastet seg ut i en landsomfattende streik og lock-out for å støtte arbeidslederne. Gerhardsen-regjeringen måtte gripe inn da problemene var som størst. Under tvungen voldgift sa partene ja til å avbryte konflikten mot at regjeringen nedsatte et utvalg som skulle komme med et nytt forslag til organisering av arbeidsledere.

I januar 1951 satte sekretariatet i LO ned en organisasjonskomité for å stifte et forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer. 12. april 1951 samlet 94 mennesker seg i Folkets Hus i Oslo for å diskutere opprettelsen av et nytt LO-forbund. På denne tiden var nordmenn mest opptatt av prisstigning og omsetningsavgift, og på verdensbasis rykket FN-tropper nordover i Korea. Men innenfor veggene i Folkets Hus stod altså ikke krig og inflasjon på dagsordenen.

Forbundet fikk likevel en tung start fordi medlemstilstrømningen ikke ble som forventet. Etter en periode med en viss stagnasjon i andre halvdel av 1950-årene, opplevde forbundet en sterk vekst i begynnelsen av 1960-årene. Det nærmet seg raskt 5.000 medlemmer.

I 1952 meldte Norsk Vegteknisk Forening (NVF) seg inn i FLT. Siden den gang har FLT hatt et positivt samarbeid med foreningen.

På FLTs kongress i 1990 ble det bestemt at utdanning skulle være en prioritert oppgave for forbundet. Det vakte stor oppsikt da vi i 1992 krevde at arbeidsgiverne skulle avsette 30 øre i timen til utdanning for hver ansatt. FLT krevde å få bruke de 30 øre som NHO hadde gitt til tekniske endringer i tariffavtalene til en stipendordning for etter- og videreutdanning. Ordningen er kjent som FLTs støtteordning for livslang læring. Denne ordningen kom til slutt på plass, og i dag betaler bedriftene ca. 1 krone i timen for utdanning til sine ansatte. Det vil si at hver ansatt sparer cirka 1.700 kroner årlig i et eget utdanningsfond.

1. juni 1994 skiftet vi navn til Forbundet for Ledelse og Teknikk. Med nytt navn og logo er det lettere å gjenkjenne FLT.

I 1999 stiftet FLT aksjeselskapet Addisco. Dette utdanningsselskapet skulle tilby kurs og utdanningstilbud til våre medlemmer. Addisco, som er heleid av forbundet, gir en rekke utfordrende utdanningstilbud. Bedriften har blitt en suksess, ikke bare for våre medlemmer, men også for andre som ønsker å stille sterkere på arbeidsmarkedet.

FLT har rundt 22.000 medlemmer.

Høringer
Se høringer FLT har svart på her.