Nyheter > Årets lønnsoppgjør er vedtatt

Sekretariatet med sin leder: LO-leder Hans Christian Gabrielsen taler for LOs representantskap. Foto: Frode Ersfjord

Markering, debatt og vedtak

Etter en markering av 100 år med åttetimersdagen, debatterte LOs representantskap resultatet fra årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO, tirsdag 23. april. Innstillingen til representantskapet fra LOs forhandlingsutvalg var enstemmig og ble vedtatt. LO-leder Hans Christian Gabrielsen påpekte også at LO og NHO ikke er ferdig før de lokale forhandlingene er fullført i løpet av høsten. Sistnevnte er viktig for FLT-ere. For FLT møtte: Ulf Madsen Aud Marit Sollid Kristine Leikanger Om lønnsoppgjøret 2019 – Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april. – Generelt tillegg: 2,50 pr time, det vil si 4 875,- kroner i året. – Lavlønnstillegg: 2 kr pr time, det vil si 3 900,- kroner i året. – Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. – Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget. Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.