Nyheter > Året som er gått
Tekst: Ulf Madsen Hvis vi kort skal se tilbake på året vi er i ferd med å legge bak oss, er nok den største nasjonale nyheten et skifte i politisk retning. Siden 2013 har vi vært henvist til baksetet, og knapt nok det, av sittende regjering. Kampene fagbevegelsen har tatt og vunnet, har vært i lag med en varierende opposisjon på Stortinget. Vi ser allerede nå etter noen uker at politikken er dreid i en ny retning: med flere tiltaksplasser, aktiv nærings- og klimapolitikk og evaluering av veisektoren. Vi er invitert til beslutningsbordet, og vanlige folk er satt foran dem som har mest fra før.

Hjemmekontor og digitale tilbud

Det er umulig å oppsummere 2021 uten å ha med seg pandemien, det første halve året på hjemmekontor og et hektisk annet halvår hvor mye skulle tas igjen. Året har vært spesielt for oss alle. Med restriksjoner og usikkerhet, med sosial avstand og sykdom som rammer. Nå ser vi forhåpentligvis enden på dette sammen med økende vaksinering og boosterdoser. Noen lærdommer og erfaringer rikere har vi blitt. For FLT har det ført til flere nye digitale tilbud. Vi tar med oss det beste av dette, men i 2022 håper vi igjen å møtes mer fysisk. Møtene mellom mennesker er viktige.

Utfordret i LO

Som forbund er vi vant til utfordringer når organiserer våre medlemsgrupper. Samtidig som forbundet i år feirer 70 år, blir vi utfordret på våre omfangsområder – ikke av arbeidsgivere, men av forbund i LO-familien. Fellesforbundet ønsker å organisere også innenfor våre områder, selv om vi i 70 år har hatt klare regler for hvem som skal organisere hvor i privat sektor i LO.

Det nye skiftet

I høst har jeg som forbundsleder, sammen med resten av den politiske ledelsen, reist landet rundt og møtt medlemmer. Vi ser hvor kompetente og viktige våre medlemmer er. De bygger, utvikler og moderniserer industrien og virksomhetene, og bidrar til at vi kan bygge en sterk fagbevegelse. Det er disse som skal ta oss inn i det grønne skiftet, og de som arbeidstakergruppe som kommer til å vokse mest fremover. Det er folk med denne kompetansen som er etterspurt.

Veikart for veien videre

Blant annet derfor blir vi utfordret. Vi kan enten sitte og se på, eller forberede oss på hva som kan komme. Nå arbeider vi med å lage et veikart for veien videre. Formålet er å ta en beslutning på landsmøtet om en retning for fremtiden. Vi skal ta med vårt flotte forbund inn i fremtiden på en god måte.

Industripolitisk plattform

Noe annet vi har arbeidet med i år er politikkutvikling. Vi ser behovet for å ha et felles fundament, noe vi kan enes om, være seg vindmøller, elektrifisering av sokkelen eller å motarbeide mangelen på kraft til industrien. I disse dager har vi sendt ut en industripolitisk plattform på høring frem til landsmøtet. Det samme gjelder prinsipprogram og vedtekter. Jeg håper dere vil engasjere dere i dette arbeidet.

Nye Veier, feriepenger, tillits- og fagskolereform

Andre viktige saker vi arbeidet med var å få til en evaluering av Nye Veier. Eventuelle gode erfaringer må tas med inn i Statens vegvesen, som også må få like konkurransevilkår. Vi har løftet behovet for en tillitsreform for våre medlemmer i attføringssektoren, i tillegg til feriepenger til arbeidsledige og en fagskolereform med flere plasser. Industri og kraftbehov har vi også satt på dagsordenen. Når vi nå går fremtiden i møte, har jeg ikke svaret på hvor vi står om ett år, fem år eller ti år. Men det jeg ønsker er at FLT skal være et forbund for vår medlemsgruppe. Vi ønsker å ha vår plass i LO. Vi ønsker utvikling for våre medlemmer. Min hilsen til akkurat deg er at du er unik og viktig for forbundet og arbeidet vi har foran oss. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år.