Nyheter > Arendalsuka 2023

Fagskoler på vent?

Tirsdag 15. august kl. 09.00 – 10.30 i Bankgården inviterer FLT, HK Norge og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) til debatt og foredrag om fagskoler. Det er mange utredninger om fagskolene. Hvor står vi nå med kunnskapsgrunnlaget? Hva er kompetansebehovet for fremtiden, og hvor går sektoren videre? Hva med plasser, finansiering, gratisprinsippet og kvalifikasjonsrammeverket?

Program

0900-0905 Velkommen v/Lena Reitan, nestleder HK
0905-0920 Med utsyn på fagskolene v/Henning Skau, nestleder FLT
0920-0940 Kompetansebehov for fremtiden v/Sveinung Skule, direktør HK dir.
0940-0950 Sett opp farten v/Thea Tuset, leder ONF
0950-1030 Debatt mellom stortingspolitikere  Kari-Anne Jønnes (H), Jorodd Asphjell (AP) og Hege Bae Nyholt (R). Frode Ersfjord fra FLT er ordstyrer

Du kan få med deg arrangementet ved å følge sending på vår Facebookside, eller møte opp i salen. Det blir enkel servering.

En norsk ledelsesmodell for fall?

Onsdag 16. august kl. 10.30 – 11.15 i Bankgården inviterer FLT og Industri Energi til debatt om den norske ledelsesmodellen. Bakgrunnen for dette arrangementet er at mange tillitsvalgte sier at det er vanskelig å ha internasjonale eiere. Beslutninger blir flyttet ut av landet, og arbeidslivets spilleregler blir vannet ut. I dette bildet handler det også om at ledere lærer for lite om den norske modellen, at det er eksempelvis amerikanske økonomers tankegang som er bærende i utdanning og i næringslivet. Hva er norsk ledelse, hvordan bevare og utvide kunnskapen om denne, og hvordan hindre at den vannes ut?

Hannah Gitmark har skrevet om det som er en norsk ledelsesmodell, og kunnskapen om den hos ledere. Monica Rolfsen setter dette i perspektiv. Tillitsvalgte Lars Chr Nilsen fra FLT og Asle Reime fra Industri Energi vil prate om dette fra tillitsvalgtes synspunkt.

Program

10.30-10.35 Velkommen v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT
10.35-10.45 En norsk ledelsesmodell for fall? v/Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda
10.45-10.55 Ledelsesmodellen i perspektiv v/ Monica Rolfsen, dekan og professor NTNU
10.55-11.15 Rolfsen, Gitmark, Nilsen og Reime om utfordringer og muligheter.
Frode Ersfjord er ordstyrer.

Du kan få med deg arrangementet ved å følge sending på vår Facebookside, eller møte opp i salen. Det blir enkel servering.