Nyheter > Åpning av Landsmøte 2017

Alle foto: Marit Gabler

-Vi skal få en medlemsvekst på 25 prosent de neste fire årene og gi konsekvent motstand til de som vil ødelegge den norske modellen, sa forbundsleder Jonny Simmenes i sin åpningstale. Til tross for nedbemanninger har medlemstallet holdt seg stabilt. I tillegg til etter – og videreutdanning legger forbundslederen vekt på viktigheten av å være organisert. -Når vi står sammen har vi større gjennomslagskraft, understreket han. Les mer om forbundslederens tale i FriFagbevegelse

Åpnet med ny teknologi

Komponist og medie-kunstner Gisle Martens Meyer åpnet FLTs landsmøte med et musikkstykke om fremmedgjøring i «kjærlighetsteknologien». FLT APP ble også lansert av forbundsleder og roboten Pepper. FLT APP gjør det enklere for ulike organisasjonsledd å kommunisere med hverandre. Appen innholder egne nyheter. Medlemmer kan kommentere nyheter og svare på spørreundersøkelser. Last ned FLT APP her

Valgkomiteens innstilling 6. november

Fullmakter, dagsorden og forretningsorden ble godkjent. Imidlertid ble det vedtatt en endring om at valgkomiteen skal legge fram sin innstilling mandag 6. november kl. 13.00. Bjørn Ragnar Moe tiltrer også som et tilleggsmedlem i redaksjonskomiteen for vedtekter og organisasjonsmessige spørsmål. Se oversikt over komiteer her

Prosjekt 6.6, årsberetning og regnskap

2. nestleder Arnstein Aasestrand presenterte prosjekt 6.6: -Prosjekt 6.6 er et bevis på at organisasjonsbygging gir medlemsøkning, påpekte han. Les mer om prosjekt 6.6 her Faglig regnskap og årsberetning ble gjennomgått. Økonomien i forbundet er sunn og medlemsmassen holder seg stabil. FLT er en viktig bidragsyter i flere nasjonale og internasjonale prosjekter som UNI Global Union og MIA-prosjektet.