Aktuelt > Landsmøte > Prosessen frem mot Landsmøtet 2022

Prosessen frem mot Landsmøtet 2022

Forbundets vedtekter § 5 beskriver noen formelle frister i forberedelsene til landsmøtet.

  • 12 måneder før landsmøtet skal melding om tidspunkt og foreløpig saksliste sendes ut.
  • 8 måneder før landsmøtet er frist for innsending av forslag
  • 4 måneder før landsmøtet skal forslag til saksliste, forretningsorden og innsendte forslag med forbundsstyrets innstillinger

Etter vedtektene er det forbundsstyret som innstiller til landsmøtet, men det har de siste landsmøtene vært praksis for at også landsrådet har en behandling av forslagene og gir forbundsstyret sitt «råd».  Hvis forbundsstyret velger denne fremgangsmåten også i 2022 vil det bli kalt inn til et landsrådsmøte i juni 2022.

Etter vedtektene § 9 skal landsrådet velge valgkomite til landsmøtet. Valget skal foretas så snart landsmøtets representanter er kjent gjennom innkomne fullmaktsskjemaer, men senest to måneder før landsmøtet.

Avdelingene skal velge representanter og vararepresentanter og behandle sakslisten på separat(e) møte(r) og sende inn fullmaktsskjema for disse til forbundet. Valgene kan ikke skje før delegatfordelingen er klar i slutten av januar.

I regioner hvor det er avdelinger med registrerte student- eller pensjonistgrupper kan regionene være representert med inntil to observatører fra henholdsvis studenter og pensjonister. Disse møter med tale- og forslagsrett i saker som vedrører henholdsvis studenter og pensjonister.

Forbundsstyret setter ned en fullmaktskomite som går gjennom disse fullmaktene for å sjekke om delegatene oppfyller kravene i vedtektene. Fullmaktskomiteen legger frem sin innstilling på landsmøtet. (Ref vedtektenes §5-7).

Tidsfrister og fremdrift

Januar 2022                 

Forbundsstyret behandler vedtar delegatfordelingen til Landsmøtet 2022 og fastsetter frist for innsending av fullmakter til landsmøtet.

Delegatfordeling og frist for innsending av fullmakter sendes avdelingene.

19. mars 2022              

Endelig frist for innsending av forslag fra avdelingene.

Mai/Juni 2022             

Forbundsstyret behandler innsendte forslag og vedtar sine innstillinger.

Landsrådet behandler forbundsstyrets innstillinger og gir sine råd.
Landsrådet velger valgkomite.

Forbundsstyret vedtar sine endelige innstillinger.

19. juli 2022                 

Siste frist for utsending av endelig saksliste og –papirer.

August 2022                 

Forbundsstyret innstiller på landsmøtefunksjonærer og -komiteer

19. november 2022    

Landsmøtet åpner

Hvis det er noen spørsmål, ta kontakt på landsmote@flt.no