Aktuelt > Landsmøte > Landsmøtekomiteer

Valgkomiteen

Lars Christian Nilsen, forbundsstyret og avdeling 029 Kongsberg (komiteleder)
Merete Jonas, forbundsstyret og avdeling 019 i Telemark
Betine Olsen, avdeling 059 Harstad
Bjørn Romsbotn, avdeling 022 i Rogaland
Ravinthrakumar Suntharalingam, avdeling 109 Haram
Lars Karlsen, avdeling 004 Oslo
Torill Fadnes, avdeling 014 i Hordaland

Under finner du Landsrådets innstillinger på dirigenter, sekretærer og diverse komiteer på landsmøtet.

Det er landsmøtet som til slutt velger komiteer.

Innstilling på valg av dirigenter

Dag Eide, avdeling 009 Arendal
Sigbjørn Holm, avdeling 101 Vestre SunnmøreEdith Bjerkan, FLT avdeling 40 Kristiansund

Innstilling på valg av sekretærer

Jens Olav Hagebakken, avdeling 018 Tønsberg &FB
Kenneth Hynne, avdeling 108 Trøndelag Nord
Solveig Hansen, FLT avdeling 73 Statens vegvesen

Innstilling på redaksjonskomite for vedtekter (innkomne forslag, ikke vedtektsforslag og Veikart)

Arnstein Aasestrand (komiteleder)
Terje Sagstad, avdeling, 028 Raufoss & FB
Evelyn Mensi, avdeling 015 Innlandet
Børge Solem, avdeling 109 Haram
Berit Haugsland, avdeling 022 i Rogaland
Lene Sivertsen, avdeling 012 Mo i Rana
Bjørn Søby Nielsen, avdeling 005 Dammen

Innstilling på redaksjonskomite for prinsipprogram og faglig/politiske saker

Aud Marit Sollid (komiteleder)
Benedicte Gjellestad, avdeling 014 i Hordaland
Rune Heggem, avdeling 017 Trondheim& FB
Alf Edvard Masternes, Avdeling 073 & FB
Henning Skau, avdeling 029 Kongsberg
Marianne Kofoed, avdeling 04 Oslo & Akershus
Dan Eivind Johansen, avdeling 058 Tromsø

Innstilling på Tellekomite

Truls Instanes Riise, avdeling 094 Honningsvåg & FB
Marit Caspersen, avdeling 004 Oslo & Akershus
Tom Werner Finnerud, avdeling 010 Ringerike
Sofie Redford, avdeling 022 i Rogaland
Bodil Krokan, avdeling 017 Trondheim

Innstilling på protokollkomite

Åge Grasdal, avdeling 014 i Hordaland (komiteleder)
Inger Lise Ask, avdeling 005 Drammen
Grethe Uran, FLT avdeling 060 Sunndalsøra Syvert Dalan, FLT avdeling 004 Oslo og Akershus