Styrekonferanse, avd. 107 Sunnhordland – AVLYST PGA KORONASITUASJONEN

Styrearbeid og rekruttering for styret i avdeling 107 Sunnhordland – Avlyst

Avdeling 107 Sunnhordland inviterer til styrekonferanse.

Tema:

Styrets arbeid og ansvar

Rekruttering

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 107 Sunnhordland, Christian Danmo, epost: christian.danmo@kvaerner.com, eller telefon: 95257937

Rosenkrantz Hotell i Bergen
,
2. oktober kl 0:00
-
4. oktober kl 0:00