Organisasjonsarbeid og digitale verktøy, avd. 4 Oslo og Akershus – UTSATT – ny dato kommer

Er du tillitsvalgt i avdeling eller bedriftsgruppe? Vi snakker om organisasjonsarbeid, rekruttering, taler og presentasjoner.

Avdeling 4 Oslo og Akershus inviterer til konfranse om organisasjon og digitale verktøy for tillitsvalgte.

Tema:

  • Organisasjonsarbeid og bruk av digitale verktøy
  • Møter i organisasjonen
  • Rekruttering
  • Taler og presentasjoner

Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd Rune Simonsen, telefon 91382519

Sted kommer
,
5. mars kl 0:00
-
6. mars kl 0:00