Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Første innstilling på forslag til landsmøtet, og årsregnskap

,
19. mai kl 0:00
-
20. mai kl 0:00