Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Avdelingenes mandatfordeling godkjennes.

,
25. januar kl 0:00
-
25. januar kl 0:00