Avdelingskonferanse, avd. 37 Kristiansand og omegn

Få vite mer om arbeidslivskriminalitet og amerikansk HR

Avdeling 37 Kristiansand og omegn inviterer til avdelingskonferanse. .

Tema:

Arbeidslivskriminalitet

Amerikansk HR som brer om seg i norske bedrifter

Ved spørsmål, ta kontakt med studieleder i avdeling 37, Svein Teigen, epost: sv-te@online.no, eller telefon 95924070

Color Line
,
6. november kl 0:00
-
8. november kl 0:00