Årsmøte i avd. 91 Bodø

Avdeling 91 Bodø avholder sitt årsmøte den 12. februar

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 91 Bodø, Rolf Gangmark, epost: rolf.gangmark@boproas.no

,
12. februar kl 0:00
-
12. februar kl 0:00