Årsmøte i avd. 60 Sunndalsøra

Avdeling 60 Sunndalsøra avholder sitt årsmøte den 7. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 60 Sunndalsøra, Atle Sandvik, epost: atle.sandvik@hydro.com

,
7. mars kl 0:00
-
7. mars kl 0:00