Årsmøte i avd. 43 Sandefjord

Avdeling 43 Sandefjord avholder sitt årsmøte den 22. mars kl. 18:30, i Folkets Hus i Sandefjord, møterom 3

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 43 Sandefjord, Bjørn Ragnar Moe, epost: bjrmo@online.no

Folkets hus Sandefjord
,
22. mars kl 18:30
-
22. mars kl 0:00