Årsmøte i avd. 21 Fredrikstad

Avdeling 21 Fredrikstad avholder sitt årsmøte den 20. mars kl 19:00 på Handelsstandens Hus i Fredrikstad

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 21 Fredrikstad, Tore Størseth, epost: tore.storseth@europris.no

Handelsstandens Hus Fredrikstad
,
20. mars kl 19:00
-
20. mars kl 0:00