Årsmøte i avd. 143 Alta

Avdeling 143 Alta avholder sitt årsmøte den 11. april kl 19:00 på Scandic

Ved spørsmål, ta kontakt med kasserer i avdeling 143 Alta, Egil Hansen, epost: eghans.egil@gmail.com

Scandic
,
11. april kl 19:00
-
11. april kl 0:00