Arendalsuka: FLT’s industriarrangement

Vi er en av verdens største olje- og gassprodusenter. Hvordan overlever vi en fremtid uten denne næringen – og hvilken type industri skal erstatte den?

FREMTIDENS INDUSTRI: HVA SKJER ETTER OLJEN?

Tirsdag 17/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran møter Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas til debatt – etter innledninger.

Hovedutfordringen for norsk industri blir å overleve i et globalt marked med sterk konkurranse, hvor olje- og gassproduksjonen må gå ned.
Klarer vi å omstille dagens industri til å bli grønnere, og hvordan dekker vi energibehovet?

I skjæringspunktet mellom gårsdagens og morgendagens industri, ønsker Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) å stille spørsmål som kan bidra til å få frem og utvikle politikk.

Ordstyrer: Frode Ersfjord, FLT.

Medvirkende
Bjørnar Skjæran, Nestleder, Arbeiderpartiet
Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant, Høyre
Are Tomasgard, LO-sekretær, LO
Betty Aasheim, Chief Commercial Officer, Fiven ASA
Ulf Madsen, Forbundsleder, FLT

,
17. august kl 14:00
-
17. august kl 15:00