Nyheter > Aktivitet i regionene under korona

REGIONRÅDGIVERNE PÅ TEAMS: Det skader ikke med bakgrunn fra sydligere strøk når regionrådgiverne møtes i Teams. Foto: Privat

Selv om smittevernrestriksjonene har gjort det vanskelig å reise på fysiske møter og drive rekruttering, har de fem rådgiverne hatt nok å gjøre med henvendelser fra medlemmene. – Jeg har fått flere henvendelser om reglene rundt permittering, drøftelsesmøter og stillingsendringer. Det blir ikke helt det samme å møtes på Teams eller Skype, men det har gått greit det også, forteller Lisa Nordlund, regionrådgiver i vest.

Ser nytten av å være fagorganisert

Regionrådgiverne ser alle flest negative konsekvenser av koronaen med permitteringer og oppsigelser. Imidlertid er de samstemte om et viktig lyspunkt: Stadig flere ser nytten av å være fagorganisert. I mars fikk LO 11.000 nye medlemmer. FLT har også hatt medlemsvekst under korona. – Det er ikke uventet at folk velger trygghet og fellesskap i krisetider. Samtidig tror jeg arbeidstakere også ser hvor viktige gjennomslag fagbevegelsen har fått. Rentenedgangen hos bankene, og en tydelig sosial profil på regjeringens krisepakker er noe vi i LO-familien har jobbet hardt politisk for, sa forbundsleder Ulf Madsen om medlemsveksten.  Regionrådgiver i nord, Leif Roar Mikkelsen, mener det blir viktig å følge opp den økte interessen for fagorganisering ute på bedriftene fremover.

Nesten tilbake til «normalen» i øst

Regionrådgiver i øst, Elisabeth Mogård, har lagt vekt på å følge opp medlemmene ved hjelp av digitale plattformer. Flere medlemsmøter har blitt avholdt på Teams. For å skape bedre informasjonsflyt opprettet hun en Facbookgruppe for regionen, hvor hun jevnlig har delt nyheter og videoer. Det har vært en suksess og gruppen vil bestå uavhengig av korona. – Jeg har så smått begynt å reise igjen nå, under forutsetning av at det foreligger en invitasjon eller møteinnkalling fra et medlem. Jeg har, etter oppheving av reiseforbudet, vært på flere møter både hos bedrifter og i avdelinger. Mitt inntrykk nå er at ikke alle bedrifter er hermetisk lukket og noen vil faktisk gjerne ha besøk og være vertskap. Det er med andre ord variasjoner fra bedrift til bedrift. Felles for de fysiske møtene er god avstand, god håndvask, ingen håndhilsninger og ingen klemmer. Derfor føler ikke at jeg utsetter meg selv for spesiell smittefare ved å være ute blant våre egne medlemmer, sier Mogård.