Nyheter > FLT-tillitsvalgt: – Vi har klart å omstille oss

Lena Bae. Foto: Privat

Hvordan har arbeidshverdagen din blitt som følge av koronasituasjonen? – Det var hjemmekontor i hele mars, så begynte vi å komme tilbake til omtrent normal drift. Nå som smittevernstiltakene er skjerpet igjen, vet vi ikke helt hva som skjer. Vi er en arbeidsmarkestiltaksbedrift og avholder mye kurs. Disse har nå gått over til å bli digitale, og oppfølgingen av jobbsøkere skjer i større grad på digitale flater. Hvordan går det med bedriften i disse dager? – Jeg syns det går bra, vi har klart å omstille oss etter koronaen kom. Vi har tatt i bruk digitale flater i større grad og er fremdeles tilstede for jobbsøkerne våre, men ikke alt kan erstattes med digitale verktøy. Vi inviterer ofte jobbsøkerne våre til å bli med ut på tur, ellers følger vi tett opp via Teams. Hva tenker du er viktig for din bedrift fremover? – Det er viktig at vi tar hensyn til smittevernreglene og fortsette å implementere dem i driften. Hvilke fordeler gir det deg å være FLT-medlem? – Addisco er helt klart den størst fordelen med mulighet for gratis etter- og videreutdanning, men jeg vil også trekke fram det gode samarbeidet jeg opplever som tillitsvalgt med forbundet sentralt. I FLT har jeg et godt nettverk, gjennom kurs og konferanser kjenner jeg både medlemmer og ansatte i forbundet godt. Jeg hadde gledet meg til å få besøk av både regionrådgiver og 2. nestleder denne uka (Arnstein Aasestrand og Anniken Refseth, journ. amn), men så ble smittevernstiltakene skjerpet og det var ikke mulig for dem å reise hit. Jeg fikk en prat med Arnstein og Anniken på Teams, men det blir ikke det samme som å få besøk på jobb. De har stående invitasjon til å komme på besøk når smittevernstiltakene tillater det. Hvilke forventninger har du til FLTs landsmøte i 2021? – Det har jeg ikke tenkt på enda.