Nyheter > 700 må gå i FMC Subsea
fmc

Bilde er tatt i forbindelse med at daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte FMC Kongsberg Subsea. Foto: Tormund Skinnarmo

Nilsen forteller at nedbemanningene kommer som et resultat av mangel på arbeid og de ikke har fått nok prosjekter. Gårsdagens varslede kutt føyer seg inn i rekken av flere. Det er ikke mer en et halvt år siden selskapet sist kuttet med 550 ansatte. Lars Christian Nilsen sier at det kommer til å bli en knalltøff prosess, og den allerede har startet i FMC Kongsberg Subsea. Men han forventer at prosessen skal foregå etter de lovene som gjelder, og hva avtaleverket sier. Ansiennitetsprinsippet gjelder også, men det er mange hensyn som skal tas. Bedriften skal jo ha et liv også etter denne nedbemanningen forteller Nilsen. Offshore.no melder at nedbemanningsprosessen er planlagt sluttført innen 30. juni.

Hva gjør regjeringen?

— Norsk økonomi og arbeidsmarked er inne i en svært krevende situasjon. I dag har vi en historisk høy arbeidsledighet. Lavt aktivitetsnivå i oljebransjen rammer hele arbeidsmarkedet og særlig i leverandørindustrien. Det er grunn til å spørre hva regjeringen gjør for å motvirke denne ledigheten og det god grunn til å stille spørsmål om effekten av regjeringens tiltak, sier forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes. – Jeg har besøkt FMC og mange andre bedrifter som har vært igjennom store nedbemanningsprosesser. Bemanningen er mange steder «skåret ned til beinet» og bedriftene mister kompetanse som de er avhengig av når aktiviteten igjen øker. Det er positivt at regjeringen nå har varslet at de vil øke muligheten for permittering fra 30 til 52 uker, samt at det nå skal bli lettere å ta utdanning eller starte egen bedrift under permittering, men dette er ikke tilstrekkelig for å motvirke arbeidsledigheten, forteller Simmenes. – For forbundets del så er vi glad for at svært mange medlemmer som ufrivillig blir arbeidsledig fortsetter som medlem og opprettholder kontakten med kolleger og det lokale faglige fellesskapet. Medlemmer har rett til redusert kontingent og mulighet å søke om utdanningsstipend i to år etter at de har blitt arbeidsledig. Dette er en mulighet som mange benytter og som bidrar til at de raskere kommer tilbake til arbeid, avslutter Simmenes.