Nyheter > Enighet i meklingen mellom LO og NHO
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/vb.186626994701210/1873352409361985/?type=2&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1523284275798760 Tekst og video: Frode Ersfjord — Vi er godt fornøyd med at LO har fremforhandlet en god løsning under tariffoppgjøret i 2018, sier forbundsleder Ulf Madsen. Meklingen mellom NHO og LO gikk 15 timer på overtid før partene fikk presentert en løsning fra Riksmekleren som begge aksepterte. — For våre medlemmer er det spesielt viktig at vi har fått gjennomslag for kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Hullene vil nå bli tettet, og vi har fått på plass et slitertillegg, sier forbundslederen. LO fikk også fullt gjennomslag for sine krav om reallønnsvekst for alle samt bekjempelse av sosial dumping på industriområdet.

Styrker etter- og videreutdanning for FLT

Under de forbundsvise forhandlingene fikk FLT blant annet gjennomslag for 10 øre ekstra per time til etter- og videreutdanning. — Dette vil føre til at vi kan tilby enda flere medlemmer etter- og videreutdanning. Styrking av kompetansen til arbeidstakere, er også i favør av arbeidsgiverne, påpeker en tilfreds forbundsleder. NHO gikk ikke med på LOs krav om opptjening fra første krone i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). — Når det er flere parter som forhandler, er det ikke selvsagt at man får gjennomslag for alt, umiddelbart. Men sammen med LO vil vi kjempe videre for dette politisk, avslutter Madsen.

Protokoller

Riksmeklerens møtebok finner du her. Protokoll fra FLTs forbundsvise tilpasninger finner du her her.