Nyheter > Kontingent og forsikring 2018
Kontingentøkningen skal bidra til gjennomføringen av det vedtatte regionsprosjektet med fem nye regionsrådgivere. Regionsrådgiverne skal styrke FLTs avdelinger og bidra til enda bedre service til medlemmene. Se oversikt over økning i kontingent og forsikringspremie i faktabokser. FLT sender ut brev til medlemmene i desember, hvor det står hva øking i forsikringspremie og kontingent har å si for deg som medlem. I brevet finner du også annen nyttig informasjon om betaling av kontingent. Du kan finne oversikt over dine forsikringer på Min side. Pris kontingent og forsikring per måned 1.1.2018 (avdelingskontingent kommer i tillegg) A – Kontingent + forsikring kr 666,- B – Kontingent + forsikring  kr 467,- C – Kontingent + forsikring  kr 381,- Om kontingent A-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på kr. 390 367,- eller mer per år. B-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mindre enn kr. 390 367,- per år eller mer enn kr. 303 618,- per år. C-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mindre enn kr. 303 618,- per år. Endring i pris forsikring per måned 1.1.2018 Kollektiv Hjem                       kr 70,- Kollektiv Reise under 67 år kr 83,- Grunnforsikring                     kr 35,- Advokatforsikring                  kr 58,- Kollektiv Reise over 67 år     kr 100,- FLT medllemmer får fra 1.1.2018 toppdekning på reiseforsikring

Direkte betaling, lønnstrekk og innrapportering

  • For medlemmer med lønnstrekk gjennom arbeidsgiver: FLT vil sende ditt lønningskontor varsel om endringer fra 1.1.2018. Vi ber deg derfor følge med på din lønnslipp i januar for å sikre at det er tatt hensyn til reguleringen.
  • For direktebetalende medlemmer: FLT gjør oppmerksom på at de som har lagt inn kontingentbetalingen som et fast betalingsoppdrag manuelt må huske å endre dette beløpet før forfall. Har du avtalegiro ber vi deg sjekke med banken at ny kontingentsats ikke overskrider maksbeløp på avtalen. Følg med på betalingen. Vi oppfordrer alle direktebetalende medlemmer til å opprette eFaktura eller Avtalegiro i sin nettbank.
  • Innrapportering av fagforeningskontingent betalt i 2017: Dersom du har betalt fagforeningskontingent direkte til FLT i 2017, vil dette bli innrapportert direkte til skatteetaten. Du vil ikke få tilsendt eget brev med innrapportert beløp, men dette vil fremkomme på din selvangivelse.
Hvis du har spørsmål, kontakt økonomiavdelingen på postkasse@flt.no eller telefon 23 06 10 29.